భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం - ముస్లిం ప్రజా పోరాటాలు/అంకితం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంకితం

సయ ్యద్‌ మీరా మోహిద్దీన్‌

సయ ్యద్‌ బీబిజాన్‌

చిన్ననాటనే నాన్న కన్నుమూసినా, అన్నీ తానై నన్నింటివాడ్ని చేసిన

అమ్మకు.