భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం - ఆంధ్రప్రదేశ్ ముస్లింలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారత స్వాతంత్య్రోద్యమం : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముస్లింలు Indian National Movement : Andhrapradesh Muslims

సయ్యద్‌ నశీర్‌ అహమ్మద్‌ Syed Naseer Ahamed All Rights Reserved with Writer

ప్రచురణ సంఖ్య 10 ముద్రణ 2011 ముఖపత్రాలంకరణ షేక్‌ అబ్దుల్లా (విజయవాడ), నల్లబోతుల జయరాజ్‌ (వినుకొండ) ముద్రణ స్నేహ ప్ంటింగ్ ప్రెస్‌, విజయవాడ

పుస్తకాలకు: ఆజాద్‌ హౌస్‌ ఆఫ్‌ పబ్లికేషన్స్‌ శివప్రసాద్‌ వీధి, కొత్తపేట, వినుకొండ - 522 647, గుంటూరు జిల్లా. దాూరవాణిó 9440241727, 9396429722 Email: aazadhuseofpublications@gmail.com

సోల్‌ డిసబ్యూటర్స్‌: తెలుగు బుక్‌ హౌస్‌, 3-3-862, కాచిగూడ ఎక్స్‌ రోడ్స్‌ హైదారాబాద్‌-500 027. దూరవాణి 040-65347374, సంచారవాణి 9247446497

మరియు అన్ని ప్రముఖ పుస్తక విక్రయ కేంద్రాలు.

వెల : రు. 250-00

This work is released under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license, which allows free use, distribution, and creation of derivatives, so long as the license is unchanged and clearly noted, and the original author is attributed—and if you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same license as this one.