బ్రాహ్మ వివాహ విధానము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రాహ్మ వివాహ విధానము
ఇది


కందుకూరి వీరేశలింగముచే
ప్రకటింపబడి
యస్. గున్నేశ్వరరావు బ్రదర్సువారి
శ్రీ చింతామణీ ముద్రాక్షరశాలయందు
ముద్రింపబడినది
రాజమహేంద్రవరము
---
28-7-09


దీని వెల 2 అణాలు


This work is in the public domain in the United States because it was in the public domain in its home country as of 1 January 2013, and was never published in the US prior to that date. This work may still be copyrighted in other countries.