బ్రాహ్మ వివాహ విధానము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రాహ్మ వివాహ విధానము
ఇది


కందుకూరి వీరేశలింగముచే
ప్రకటింపబడి
యస్. గున్నేశ్వరరావు బ్రదర్సువారి
శ్రీ చింతామణీ ముద్రాక్షరశాలయందు
ముద్రింపబడినది
రాజమహేంద్రవరము
---
28-7-09


దీని వెల 2 అణాలు


This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.