బొల్లిని మునుస్వామి నాయుడు గారియొక్క జీవిత చరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరామజయం.

మదరాసు గవర్మెంటు యొక్క

ప్రధాన మంత్రిగా యుండిన

శ్రీయుత గౌరవ దివాన్ బహదూర్

బొల్లిని మునుస్వామి నాయుడు

గారియొక్క జీవిత చరిత్రము.


విక్టోరియా జూబిలీ ముద్రాక్షరశాల,

చిత్తూరు.

All rights reserved. 1935

వెల: 0-1-0

మూలాలు[మార్చు]