బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/ప్రణయకలహము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రణయకలహము

            రొంయి రొయ్యని పాడు తుమ్మెదా
                                  నీవు
            కయ్యాలు వద్దనీ తుమ్మెదా

            ఆలిమొగులనందు కయ్యం తుమ్మెదా
                                        నున్న
            నద్దంమీద పెసరగింజ తుమ్మెదా

            వెయ్యి తేనెబొట్లు బోస్తా తుమ్మెదా
                                    చిట్టి
            కయ్యాలు మానిపిస్తె తుమ్మెదా.


నాగుల చవితి

             నీ పుట్టదరికి నా పాప లొచ్చేరు
                 పాప పుణ్యమ్ముల వాసనే లేని