బండి విరిచి పిన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బండి విరిచి (రాగం:ధన్యసి ) (తాళం :ఆది )

పల్లవి:
బండి విరిచి పిన పాపలతోనాడి
దుండగీడు వచ్చె దోబూచి

చరణం:1
పెరుగు వెన్నలు ప్రియమున వే
మరు ముచ్చిలించు మాయకాడు
వెరవున తన విధము దాచుకొని
దొరదొంగ వచ్చె దోబూచి

చరణం2
పడుచు గుబ్బెత పరపుపై పోక
ముడి కొంగు నిద్ర ముంపునను
పడియుత వద్ద పవళించినట్టి
తొడుకుదొంగ వచ్చె దోబూచి

చరణం3:
గొల్ల పల్లెలొఇల్లిల్లు చొచ్చి
కొల్లలాడిన కొడెకాదు
యెల్లయిన వేంకటేశుడు ఇదె
తొల్లిటి దొంగ వచ్చె దోబూచి


banDi virichi (Raagam:dhanyasi ) (Taalam:aadi )

pallavi:
banDi virichi pina paapalatOnaaDi
dunDageeDu vachche dObUchi

charaNam:1
perugu vennalu priyamuna vE
maru muchchilimchu maayakaaDu
veravuna tana vidhamu daachukoni
doradomga vachche dObUchi

charaNam2
paDuchu gubbeta parapupai pOka
muDi komgu nidra mumpunanu
paDiyuta vadda pavaLimchinaTTi
toDukudomga vachche dObUchi

charaNam3:
golla palleloillillu chochchi
kollalaaDina koDekaadu
yellayina vEnkaTESuDu ide
tolliTi domga vachche dObUchi


బయటి లింకులు[మార్చు]

Bandi-Virichi---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |