అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:24, 27 జూన్ 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. పుట:బారిష్టర్ పార్వతీశం.pdf/194‏‎ (కూర్పు)
 2. పుట:Goopa danpatulu.pdf/53‏‎ (కూర్పు)
 3. ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 8‏‎ (కూర్పు)
 4. సిగ్గూ పూబంతి‏‎ (కూర్పు)
 5. పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/88‏‎ (కూర్పు)
 6. పుట:ఉదయనోదయము (నారన సూరన).pdf/172‏‎ (కూర్పు)
 7. పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/59‏‎ (కూర్పు)
 8. పుట:Gramaphonupatalu.pdf/6‏‎ (కూర్పు)
 9. పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/293‏‎ (కూర్పు)
 10. పుట:Konangi by Adavi Bapiraju.pdf/6‏‎ (కూర్పు)
 11. ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 116‏‎ (కూర్పు)
 12. పుట:Mahaapurushhula-jiivitamulu.pdf/87‏‎ (కూర్పు)
 13. పుట:Bharata RamMani, Sripada Kameshwara Rao.pdf/123‏‎ (కూర్పు)
 14. పుట:Maharshula-Charitralu.firstpart.pdf/58‏‎ (కూర్పు)
 15. ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 151‏‎ (కూర్పు)
 16. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 19‏‎ (కూర్పు)
 17. పుట:Kavikokila-Granthavali-4 Vyasamulu.pdf/281‏‎ (కూర్పు)
 18. పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/145‏‎ (కూర్పు)
 19. పుట:Garimellavyasalu019809mbp.pdf/86‏‎ (కూర్పు)
 20. పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/222‏‎ (కూర్పు)
 21. జాజిమల్లి/షష్ఠమ గుచ్ఛము‏‎ (కూర్పు)
 22. ఋగ్వేదము - మండలము 2 - సూక్తము 24‏‎ (కూర్పు)
 23. పుట:Amsumathi by Adavi Bapuraju.pdf/164‏‎ (కూర్పు)
 24. శ్రీమద్భాగవత పురాణము - స్కంధము 4 - అధ్యాయము 14‏‎ (కూర్పు)
 25. పుట:Sweeyacharitramu Kandukuri VeeresalINGAM 1915 450 P Sarada Niketanam Guntur.pdf/226‏‎ (కూర్పు)
 26. పుట:కళాపూర్ణోదయము -పింగళి సూరన - కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి -1943- 630 P.pdf/627‏‎ (కూర్పు)
 27. శశికళ/ధ్యేయము‏‎ (కూర్పు)
 28. పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/418‏‎ (కూర్పు)
 29. పదబంధ పారిజాతము/కుప్పెకోల‏‎ (కూర్పు)
 30. పుట:ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ప్రసంగము 2019-20.pdf/40‏‎ (కూర్పు)
 31. పుట:Sweeyacharitramu Kandukuri VeeresalINGAM 1915 450 P Sarada Niketanam Guntur.pdf/254‏‎ (కూర్పు)
 32. పుట:బేతాళపంచవింశతి.pdf/27‏‎ (కూర్పు)
 33. పుట:MaharshulaCharitraluVol6.djvu/71‏‎ (కూర్పు)
 34. పుట:మాటా మన్నన.pdf/20‏‎ (కూర్పు)
 35. శ్రీమద్భాగవత పురాణము - స్కంధము 10 - అధ్యాయము 36‏‎ (కూర్పు)
 36. పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/391‏‎ (కూర్పు)
 37. పుట:దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహ చరిత్ర.pdf/22‏‎ (కూర్పు)
 38. పుట:Sahityabashagate022780mbp.pdf/17‏‎ (కూర్పు)
 39. ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 122‏‎ (కూర్పు)
 40. శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 65‏‎ (కూర్పు)
 41. పుట:GodavarisimaJanapadaKalaluKridaluVedukalu.djvu/55‏‎ (కూర్పు)
 42. పుట:నారాయణీయము.pdf/29‏‎ (కూర్పు)
 43. భీష్మ పర్వము - అధ్యాయము - 42‏‎ (కూర్పు)
 44. పుట:Neti-Kalapu-Kavitvam.pdf/137‏‎ (కూర్పు)
 45. పుట:Bharata RamMani, Sripada Kameshwara Rao.pdf/61‏‎ (కూర్పు)
 46. పుట:2015.333848.Kavi-Kokila.pdf/69‏‎ (కూర్పు)
 47. పుట:MaharshulaCharitraluVol6.djvu/30‏‎ (కూర్పు)
 48. శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 208‏‎ (కూర్పు)
 49. పుట:Kavijeevithamulu.pdf/667‏‎ (కూర్పు)
 50. పుట:Aandhrapatrika-Aaravasanvatsaraadi 1915.pdf/64‏‎ (కూర్పు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.