అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:50, 13 నవంబరు 2019న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. శ్రీమద్భాగవత పురాణము - స్కంధము 5 - అధ్యాయము 6‏‎ (కూర్పు)
 2. పుట:Hemalatha by Sri Chilakamarthi Lakshmi Narasimham.pdf/31‏‎ (కూర్పు)
 3. నేను తెలుగు వాడను‏‎ (కూర్పు)
 4. పుట:Kshaatrakaalapuhindvaaryulu.pdf/83‏‎ (కూర్పు)
 5. పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/395‏‎ (కూర్పు)
 6. పుట:Kavijeevithamulu.pdf/632‏‎ (కూర్పు)
 7. పుట:Sarada Lekhalu Vol 1.pdf/112‏‎ (కూర్పు)
 8. బ్రహ్మపురాణము - అధ్యాయము 225‏‎ (కూర్పు)
 9. పుట:Goopa danpatulu.pdf/60‏‎ (కూర్పు)
 10. పుట:.Kalidasa-Charitra by chilakamarthi lakshminarasimham.pdf/168‏‎ (కూర్పు)
 11. పుట:Tanuku Talukulu -Kanuri Badarinath 2016-08-13.pdf/209‏‎ (కూర్పు)
 12. పుట:Sarada Lekhalu Vol 1.pdf/143‏‎ (కూర్పు)
 13. పుట:Hatha Yoga Pradeepika.pdf/239‏‎ (కూర్పు)
 14. పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/591‏‎ (కూర్పు)
 15. పుట:Geetanjali (Telugu).pdf/95‏‎ (కూర్పు)
 16. పుట:Himabindu by Adivi Bapiraju.pdf/306‏‎ (కూర్పు)
 17. పుట:English Journalismlo Toli Telugu Velugu Dampuru Narasayya.pdf/229‏‎ (కూర్పు)
 18. పుట:కళాపూర్ణోదయము -పింగళి సూరన - కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి -1943- 630 P.pdf/312‏‎ (కూర్పు)
 19. ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 11‏‎ (కూర్పు)
 20. పుట:2030020025431 - chitra leikhanamu.pdf/2‏‎ (కూర్పు)
 21. రచయిత:జి. పరబ్రహ్మ శాస్త్రి‏‎ (కూర్పు)
 22. ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 79‏‎ (కూర్పు)
 23. శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 276‏‎ (కూర్పు)
 24. అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 146‏‎ (కూర్పు)
 25. అనుశాసన పర్వము - అధ్యాయము - 135‏‎ (కూర్పు)
 26. చక్కని మానిని‏‎ (కూర్పు)
 27. శ్రీమద్భాగవత పురాణము - స్కంధము 10 - అధ్యాయము 6‏‎ (కూర్పు)
 28. ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 115‏‎ (కూర్పు)
 29. అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 201‏‎ (కూర్పు)
 30. పుట:Parama yaugi vilaasamu (1928).pdf/5‏‎ (కూర్పు)
 31. పుట:Kavijeevithamulu.pdf/571‏‎ (కూర్పు)
 32. పుట:PandugaluParamardhalu.djvu/125‏‎ (కూర్పు)
 33. పుట:Chandamama 1950 01.pdf/28‏‎ (కూర్పు)
 34. పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/382‏‎ (కూర్పు)
 35. పుట:Bharata RamMani, Sripada Kameshwara Rao.pdf/38‏‎ (కూర్పు)
 36. పుట:Sweeyacharitramu Kandukuri VeeresalINGAM 1915 450 P Sarada Niketanam Guntur.pdf/326‏‎ (కూర్పు)
 37. ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 9‏‎ (కూర్పు)
 38. ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 153‏‎ (కూర్పు)
 39. పుట:Tanuku Talukulu -Kanuri Badarinath 2016-08-13.pdf/125‏‎ (కూర్పు)
 40. ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 130‏‎ (కూర్పు)
 41. పుట:English Journalismlo Toli Telugu Velugu Dampuru Narasayya.pdf/199‏‎ (కూర్పు)
 42. పుట:.Kalidasa-Charitra by chilakamarthi lakshminarasimham.pdf/42‏‎ (కూర్పు)
 43. ఆనందం మనిషైనవాడు/ఒక ఆనందం, ఒక గర్వం‏‎ (కూర్పు)
 44. పుట:TeluguJaateeyamuluPartI.djvu/50‏‎ (కూర్పు)
 45. పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/453‏‎ (కూర్పు)
 46. ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 166‏‎ (కూర్పు)
 47. మొల్ల రామాయణము/సుందరకాండము/ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు‏‎ (కూర్పు)
 48. మొల్ల రామాయణము/అరణ్య కాండము/రావణుఁడు సన్యాసి వేషమున సీత నపహరించుట‏‎ (కూర్పు)
 49. పుట:GodavarisimaJanapadaKalaluKridaluVedukalu.djvu/139‏‎ (కూర్పు)
 50. పుట:Chellapilla Venkata Sastry 2016-08-13.pdf/652‏‎ (కూర్పు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.