పుట చర్చ:Sakalaneetisammatamu.pdf/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

243 ఈ చాటువున పేర్కొనబడిన మంత్రి సోముడు కొలని సోమమంత్రి, కొలనిరుద్రుడని నామాంతరము. ఈ మంత్రివంశీయుడైన కొలని గణపతిదేవుడు యీతనిగూర్చి యిట్లు చెప్పియున్నాడు.

లీలఁగొలని మండలీకుల నోడించి
కొలని సోముఁ డనఁగఁ బరగె జగతి

శివయోగసారము-అవతారిక

పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/126 గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి