పుట:Yaatraa charitra puurvabhaagamu.pdf/4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రకటన.

అల్పకాలంబున నధిక విశేషంబులను విని సంగ్రహించి యెట్టివారును సులభంబుగా గ్రహించుటకై గ్రామ్య పదంబులిందు బ్రయోగింపబడినవి - గావున లాక్షణికులాక్షేపించక దీని నంగీకరింతురని నమ్ముచుంటిమి.