పుట:Vavilala Somayajulu Sahityam-4 Vyasalu.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

27. రెడ్ ఇండియనులు - కొలంబస్ ఇండియా యను భ్రాంతితోఁ గనుగొన్న యమెరికా ద్వీపములందలి యాదిమనివాసులు

28. షింటోలు - జపానీయులు 'Shintoism is the pure land school of Japan in its extreme form of Salvation by pure faith'

29. ఒక వేయి తలలతో - పోతన భాగవతము

30. రాజయక్ష్మము - కుమార్తెలు మొఱవిని క్రుద్ధుఁడైన దక్షునకుఁ జంద్రునకు సంధికుదిర్చి శివుఁడర్ధభాగమును శిరముపై ధరించినట్లు బ్రహ్మవైవర్తపురాణము

31. ఉత్క్రాంతివేళ : మరణవేళ

32. శశినర్ధించినాఁడు'; శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 'శశిదూతము' కావ్యమున జెప్పినారు.

33. మేఘవిజయకవి (క్రీ.శ. 1660 ప్రాంతము) హైమకౌముది యనునితని వ్యాకరణ గ్రంథమును భట్టోజి దీక్షితు లనుకరించినారని కొందఱు, భట్టోజి (క్రీ.శ. 1640 ప్రాంతము) అద్వైతాగమ, తంత్రధర్మజ్యోతిషాదికములు ముప్పది రెండు గ్రంథములు రచించిన మహాపండితుఁడు.) సిద్ధాంత కౌముది సంస్కృత వ్యాకరణమును శబ్దరూప నిష్పత్తి క్రమమున మార్చి వ్రాసిన పన్నెండువేల గ్రంథము.

34. సుషుమ్న- సూర్యుని సప్తకిరణముల నొకటియని శ్రుతి

35. శతపథ బ్రాహ్మణము - యజుర్వేదీయ గ్రంథము

36.కెరలి చీఁకటిమ్రాను - తిమ్మన పారిజా. ఆ. 2, ప. 36

37. మన్మథ దివ్యాగమమున – మహాకవి పెద్దపాఁటి యెఱ్ఱన కుమార నైషధములోనిది (ప్రబంధ రత్నా. 84).

38. విరహుల కెల్ల సంధ్యవతి - ప్రబంధ రత్నా. 581

39. అద్యతనాంధ్ర కవి కుమారుఁడు - శ్రీ శ్రీ

40. దినపరిణామలక్ష్మి - పారిజా. ఆ. 2, ప. 44

41. కాల మనియెడి పారిజా. ఆ. 2. ప. 43 - 42. ఉదయగ్రావము - ధూర్జటి కాళహస్తీ... ఆ. 2. ప. 232

43. కడక న్రేచలి గట్టుపట్టి - పారిజా. ఆ. 2. ప. 45

44. అనలాక్షు - మనుచరిత్ర వంశావతార వర్ణనమున 'కలశపాథోరాశి' నుండి

45. పొందుగఁ బశ్చిమాబ్దితట - పారిజా. ఆ. 2, ప. 42

మణిప్రవాళము

99