పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

66

వరవిక్రయము


మీవాళ్ళు కాఫీహొటేళ్ళకుపోతే మావాళ్ళు రెపరేషుమెంటు రూములకు పోతున్నారు! విన్నారా? ఇన్ని మాటలెందుకూ? ఇప్పుడు మీరన్న మాటల్లో యేం నియోగముంది? ఆనక కోర్టుమాట ఆలోచించుదాం. యీసంగతి పైకివస్తే పదిమందీ మిమ్మల్ని బ్రతుకనిస్తారా? ఈరోజుల్లో యింత చప్పని ఆలోచన మేము చేస్తామా!

లింగ :- అట్టయిన, నీ కమ్మని యాలోచన యేమో కాసింత చెప్పుము.

పేర :- అదిగో అల్లా అడగండి! ఆ సొమ్మూ, ఆభూమీ దక్కించు కోవాలంటే ఆ రెండోపిల్ల నెల్లాగయినా చేసుకోవడమే సాధనము. మఱి యే దారి త్రొక్కినా మర్యాద పోక మానదు.

లింగ :- అందుల కాయన యంగీకరించుట లేదని విన్నానే?

పేర : -అది నిజమే. అయినా, నన్ను ప్రయత్నం చెయ్యమంటే చేస్తాను.

లింగ :- ప్రయత్నము చేయుట కాదు. పనియే చేసికొని రావలయును.

పేర :- సరే నాశక్తి యావత్తూ ధారపోస్తాను. శలవు. (నిష్క్రమణ)

లింగ :- ఇంటను బయటను గూడ నల్లరి పడుటకన్న నిదే మంచిపని! పోయెనా దానితో పాటుగ నిది గూడ పోనే పోవును. లేదా అది యున్నది నే నున్నాను.

(తెర పడును.)


రెండవ రంగము

ప్రదేశము: పురుషోత్తమరావుగారి కచేరి చావడి.

ప్రవేశము : క్రిందఁ గూర్చుండి యొకవంక పురుషోత్తమరావుగారు, పేరయ్య, మఱియొక వంక కమలను ముందిడుకొని భ్రమరాంబ.

పురు :- చివరకు దేలిన యంశమేమి?