పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కోరికల చిట్టా అగ్రిమెంటు

పెండ్లికొడుకు తండ్రి వ్రాసియిచ్చిన అగ్రిమెంటు:- బ్రహ్మశ్రీ పుణ్యమూర్తుల పురుషోత్తమరావు పంతులుగారికి సింగరాజు లింగరాజు వ్రాసి ఇచ్చిన రశీదు. మీ కుమార్తె చి||సౌ|| కాళిందిని చి|| బసవరాజునకు చేసికొనుటకును అందులకై మీరు మాకు కట్నము క్రింద నైదువేల నైదువందల రూపాయలు రొక్కమును (చిక్కిన నేటి రూపాయలు లక్ష), రవ్వల యుంగరము, వెండి చెంబులు, వెండి కంచము, వెండి పావకోళ్ళు, పట్టు తాబితాలు, వియ్యపురాలు వియ్యంకుల లాంఛనములు యథావిధిగా నిచ్చుటకును, ప్రతి పూట పెండ్లివారిని బ్యాండుతో బిలుచుటకును, రాకపోకలకు బండ్లు, రాత్రులు దివిటీలు ఏర్పాటు చేయుటకును, రోజుకు రెండుసార్లు పిండివంటలతో భోజనములను, మూడుసార్లు కాఫీ, ఉప్మా, ఇడ్డెనులు, దోశె రవ్వలడ్డు, కాజా, మైసూరు పాకాలతో ఫలహారములు మా ఇష్టానుసారము అయిదు దినములు మమ్ము గౌరవించుటకు, అంపకాలనాడు మాకు పట్టుబట్టలను, మాతో వచ్చువారికి ఉప్పాడ బట్టలు ఇచ్చుటకును నిర్ణయించుకొని బజానాక్రింద 10 రూపాయలు ఇచ్చినారు గాన ముట్టినది.

--సింగరాజు లింగరాజు వ్రాలు.