పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాంకము

39

    కష్టపడి గృహంబు గట్టువాఁడొక్కఁడు
          వసతిగ నివసించు వాఁడొకండు
    ఆస్తికై వ్యాజ్యంబు లాడువాఁడొక్కఁడు
          వచ్చిన నది మ్రింగువాఁడొకండు
    కోరి ముండను బెట్టు కొనెడివాఁడొకండు
          వలపుకాఁడై పొందు వాఁడొకండు

    అట్లె, ధనము కూర్చు నిట్టివాఁ డొక్కండు
    వడిగఁదగులబెట్టు -వాఁడొకండు
    ఇది ప్రపంచధర్మ మీ నాడు పుట్టిన
    లీలగాదు దీని కేల గోల?

సుభ :- సరే కాని నా సమాధానము కూడ వినెదరా?

లింగ :- అక్కరలే దక్కరలేదు. ఈ వితండవాదమున కిప్పుడు తీరిక లేదు. నీకొక శుభవార్త చెప్పిపోవలెనని వచ్చినాను.

సుభ :- ఏమిటది? ఎవరైన బదులుకొరకు వచ్చుచున్నారా ఏమి?

లింగ :- బదులుగాదు బండలుగాదే. అబ్బాయికి బిల్ల నిచ్చుటకై పెండ్లి కొడుకు చూపులకు వచ్చుచున్నారు.

సుభ :- మనకుఁ బిల్లనిచ్చునంతటి మతిమాలినవా రెవ్వరబ్బా?

లింగ :- ఎవరా? పుణ్యమూర్తుల పురుషోత్తమరావు పంతులుగారు.

సుభ :- ఏమిటీ? కాళిందినా? కమలనా ?

లింగ :- కాళిందియో గీలిందియో నాకు తెలియదు. పెద్ద కొమార్తె.

సుభ :- పేరుతో మీకేమిపని! కట్నము మాత్రము గళ్ళున పెట్టెలోఁ బడిన జాలును! ఏపాటి?

లింగ :- ఏమో వారియిష్టమే మిచ్చిననుసరే.

సుభ :- అట్లయినఁగాలమున కేదియో అంతరాయ మున్నదన్న మాటే! సరేకాని క్షౌరము చేయించుకొననే లేదుగద?

లింగ :- అబ్బా, అగపడినప్పుడెల్ల క్షౌరపుగోలయే కదా! నేను జావఁగానే, సర్వస్వము నీ క్షౌరముల క్రిందనే చెల్లును గాఁబోలును!

సుభ :- మీకా విచార మెందులకు? మీరు పోవునప్పుడు మీ యినుపపెట్టె మీ నెత్తి కెత్తెదనులెండు!