పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

26

వరవిక్రయము

వెనుక ముందులు చూడక వెచ్చపెట్టు
నిజముగవారు మతిలేని వారు కారె!

భాగ్యము పెరుగుఁటకు బహుప్రజ్ఞలు కావలెను.

సీ. తలలు మాఱిచియొ, మూటలు విప్పియె, కొల్ల
        గొట్టియో సిరి కూడఁబెట్టవలయు
    ఆస్తులనెల్ల భార్యల పేర వ్రాయించి
        మాయ దివాలాలు -తీయవలయు
    వడ్డికి వడ్డి, యా వడ్డికిఁ బైవడ్డి
       పెంచి గిజా యనిపించవలయు
    రాత్రులు మేల్కొని రామకీర్తనలను
       పాడుచుఁ గొంపఁ గాపాడవలయు

    అప్పుగొన్నవారి యాస్తులెల్లను వచ్చి
    పడెడుదనుక నిద్ర విడువవలయు,
    దొంగ లెక్కలుంచి దొరల కంటను దుమ్ము
    గొట్టి పన్ను మాన్పుకొనగవలయు.

పెక్కు మాటలేల...

సీ. పరువుఁ, బ్రతిష్ఠయుఁ బాటింపఁగారాదు
        పొట్టకేమియుఁ గర్చు పెట్టరాదు
    బంధువు లేతేరఁ బల్కరింపరాఁదు
        వేఱు విస్తరి యింట వేయరాదు
    కష్టజీవులఁజూచి -కటకటపడరాదు
        త్రిప్పక తన యప్పు తీర్పరాదు
    దార కేనియు పెట్టె తాళ మీయగరాదు
        వేయి కల్లలకేని వెఱవరాదు

    ఇన్ని విధముల గాపాడకున్న ధనము
    దక్కనేరదు; ధనముచేఁ దక్క నింటఁ
    బెత్తనము లేదు! బయటను బేరు లేదు!
    పలుకుబడి లేదు! బ్రతికిన ఫలము లేదు.