పుట:Tikkana-Somayaji.pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

పరిశీలించిన గ్రంథములు


1. ఆంధ్రులచరిత్రము (2-వ భాగము)

2. ఆంధ్రకవులచరిత్రము (ప్రథమభాగము)

3. ఆంధ్రకవిజీవితములు

4. దశకుమారచరిత్రము (కేతనకవి)

5. నిర్వచనోత్తరరామాయణము

6. శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము

7. నెల్లూరుశాసన సంపుటములు

8. సోమదేవరాజీయము

9. ప్రతాపచరిత్రములేక సిద్ధేశ్వరచరిత్రము ప్రాచ్యలిఖిత పుస్తక భాండారము (చెన్నపురి)

10. కాటమరాజుకథ

11. భాస్కరోదంతము (విమర్శగ్రంథము)

12. దక్షిణహిందూదేశపు శాసనములు. సంపుటము 3.

13. ఆంధ్రపత్రిక సంవత్సరాదిసంచిక (1911) 'తిక్కనసోమయాజి చరిత్ర'మను శీర్షికతో జె. కృష్ణారావు, బి. ఏ., బి. ఎల్., గారి వ్రాసినవ్యాసము.

14. ఇండియన్ ఆంటిక్వేరీ, సంపుటము 21.

15. ఎఫిగ్రాపియా ఇండికా. సంపుటము 7.

ఇంకను దొరతనమువారిచే ప్రకటింపఁబడు ప్రతిసంవత్సర వృత్తాంతములు మొదలగునవి.