పుట:Tenugutota.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తెనుగు తోట

నిత్యవర్చస్వినీ! లేఖినీ! త్వదీయ
చిరరహస్య సంకల్పమ్ము లెఱుగ లేను.

కన్నె మెడలకు బూసిన గంద మట్లు
సొన తొరగి చాఱ లయిన రుచుల్ సెలంగె,
పండుచివురులు కాసులదండ లయ్యె
గొమ్మలకు మోహఋతు లాంఛనము లెసఁగ;

మంజులధ్వన్యనురంజిత కుంజకులము
అభినవానంద మధుమనోహర లతాంత
ములను నవనవలాడు నో ముద్దుకలమ!

కవిసికొను ననుకూల వాయువుల కెల
కంచె లడ్డములై విభంగము లొనర్చు?

వ్రతు లయిన మాధుకర కుమారకుల మీద
సరిపడనిపూల్ విసర వనస్పతుల కేల

పెండ్లి పాటలు పాడెడు భృంగపుత్రి
నేమిటికి ముద్దిడవు లేఖినీమతల్లి!

6