పుట:Tenugutota.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తెనుగు తోట


4

మేలుకొలుపులు మెల మెల్ల నాలకించి
నిదుర లేచిరి నీసాటి నెలత లెల్ల;
కంటికిని మింటికిని సూత్ర కాండ మట్టు
లఖిల భూగోళ బహిరంతరాళ నిబిడ
మయిన యొక కాంతి వారల నలమికొనియె;
వింత వింతలు సుమ్మి ! యా కాంతి రుచులు;
మండుచున్నవి యొకట ప్రచండముగను
అణగియున్నవి యొకచోట నబ్ధిమాద్రి ,
కించి దుష్ణప్రభల నింపు గెరలు నొకట
వెన్నెలలె పండుచున్నవి వేఱుచోట
భిన్న మైన ఏతత్కాంతి బింబ కలల
జూచుచున్నారు విబ్రమచోద్యములను;
పోవ నుంకింతు రా పుణ్యమూర్తి కడకు,
తల్లి బిడ్డల భావబంధములు పెనగ
లేచి రా వమ్మ! మాతల్లి ! లేచి రమ్ము !

17