పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/313

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వారు వీరవుతారు, వీరు వారవుతారు,
తార తమ్యము లే మెలగేనురా ॥నం॥
నందామయా గురుడ, నందమయా, ఆనంద దేవికి నందాయమా.

వైష్ణవ వేషం.

వైష్ణవ వేషలో గురు శిష్య పాత్రలు రెండు వుంటాయి. వీరి ముఖ్య బోధన భక్తి లేని సర్వ కార్యాలు ఫలితార్థ శూన్యములనీ, గర్వంతో సర్వ శక్తుల్నీ కోల్ఫోయిన, అహంకారులను ఉదహరిస్తూ, బుద్ధి బలానికీ, కార్య సాధనకూ, చిన్న పెద్దా అనే తేడా లేదనీ వైష్ణవ వేషంలో.

హరి గోవింద, గోవింద, శ్రీ హరే హరి గోవింద,
గోవింద అనుకుంటు, కొబ్బరి తినుకుంటు,
నారాయణునుకుంటు, నములు కుంటు,
సర్వేశ్వరు డనుకుంటు, సర్వం తినుకుంటు
పరమేశ్వరు డనుకుంటూ పాట పాడుకుంటు.

పరమేశ్వర, పరమేశ్వర అంటూ పాడుకుంటూ ప్రవేశిస్తారు. ఈ కళారూప ఇతి వృత్తం, అధ్యాత్మిక ప్రచారానికి సంబందించింది. తిరుపతి అదిగో, శ్రీరంగమదిగో, భద్రాచల మదిగో, అంటూ వైష్ణవ క్షేత్రాల వైభవాన్ని వర్ణిస్తూ ప్రచారం చేస్తారు.

గారడి వేషం:
TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

పగటి వేషాలతో పాటు కూచిపూడి వారు, మంత్ర తంత్ర విద్యల్నీ, గారడీలను కూడ చేసే వారు. ఈ గారడీ వేషం చాల సాహసవంతమైనది. ప్రేక్షకులకు భయం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇది అగ్నికి సంబంధించింది.

గ్రామంలో కమ్మరిని పిలిచి బజారులో కొలిమిని పెట్టించి, గడ్డపారల్నీ, పలుగుల్నీ, ఇనప గుళ్ళనీ ఎఱ్ఱగా