పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/220

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


వీధినాటక సూత్రధారుని విశిష్టత:

పూర్వం మన గ్రామాలలో ప్రదర్శించే వీథి భాగవత ప్రదర్శనాల లోనూ, కొన్ని పౌరాణిక నాటక ప్రదర్శనాల లోనూ, ప్రదర్శనానికి ముందు, సూత్ర ధారుడు ప్రవేశించే వాడు. ఈ నాటికీ జాన పద కళారూపాల్లో సూత్ర ధారుడు ప్రత్యక్ష మౌతూనే వున్నాడు.

ఆ రోజుల్లో ప్రదర్శనాలు వీథుల్లో ప్రదర్శింప బడేవి. ప్రేక్షకులు ఏడు గంటలకే తెరముందు కూర్చునేవారు. ప్రదర్శనం ప్రారంభించమని వత్తిడి చేసేవారు. ఈ వత్తిడి నుంచి తప్పుకోవటానికి ఈ సూత్రధారుని నాందీ ప్రస్తావన తెచ్చేవారు. అతగాడు ప్రదర్శించ బోయే, ప్రదర్శనాన్ని గూర్చి ప్రజలకు టూకీగా కథ చెప్పే వాడు. తన హాస్య చతురతో ప్రేక్షకుల్ని అదుపులోకి తెచ్చేవాడు.

సూత్రధారుని లక్షణం:

నాటక రచయిత గుణగణాలను, కథావస్తువు విశిష్టతను గురించి స్పష్టంగా వివరించ గలిగినవాడు. అంతే కాక రంగ స్థలంలోని పాత్రధారు లందరిని సిద్ధం చేయ గలిగినవాడు. లయ తాళం - సంగీత విద్యల్లో ప్రజ్ఞ కలిగిన వాడు, పాత్రల నిర్ణయంలో సహకారి, అన్ని దేశాల నృత్య భేదాలను ఎరిగిన వాడు, సూత్రధారుడని కాళిదాసుని శాకుంతలంలో ఉదాహరింప బడింది.

నాటకాల్లోనూ, జానపద కళారూపాల్లోనూ విటుడూ, విధుషకుడు, చేతకుడు, పీఠమర్థుడు, మొదలైన కొందరు పాత్రలు వస్తూ వుండేవి.

నాయకుని నమ్మిన నేస్తం:
TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

విటుడు ముఖ్యంగా శృంగార నాయకునికి సహాయంగా వుండేవాడు. నాయకుడు నాయకి కోసం, అన్వేషించడంలో తగిన సలహాలనిస్తూ అటు నాయిక చర్యలూ, ఇటు నాయకుని చర్యలూ గమనిస్తూ వారిద్దరినీ ఒక చోట కలిపేటందుకూ కలిపిన తర్వాత వారి మధ్య శృంగారం తొణికిస లాడేటట్టు చమత్కారంగా మాట్లాడటం, వా