పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
99
కురవల కురంజి


TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

చొక్కమగు రత్నములు జెక్కిన
బుట్ట శిరసున బెట్టుకోని
కుందనపు కట్ల మర వేసిన
కురచ బెత్తము చేతబట్టుకు ॥వచ్చె॥

ఫాలమున నసియాడు అలమేల వంక
పామిట బొట్టుతో సోగ కన్నులు వాలు
చూపులు వైడూర్య పచ్చా బొట్టుతో ॥వచ్చె॥

అందమలారగ యెడమ మూపున ఆడశిశువును గట్టుకూ మందయావల తోటి వీథులు మళ్ళీ మళ్ళీ దిరుగుచే వచ్చె...అని వివరించాడు తులాభారంలో పేరు తెలియని కవి.

ఏనుగులూరి పాపరాజు:

యక్షగానంలో కురవంజి ఎలాంటి పాత్ర వహించిందో, ఏనుగులూరి పాప రాజు వ్రాసిన రుక్మాంగద చరిత్ర యక్షగానంలో, మోహిని విరహబాధ పడుతూంటే నీరజగర్భుని పనుపున గారవమున యోగమాయ, ఎరుకత వేషంతో ఎలా వచ్చిందో ఈ విధంగా వివరించబడింది.

అంగన!నాదు పేరు కొరవంజి యటందురు, నాదు సావియున్
సింగడు, తావు ద్రోణగిరి సేదు, జనుల్కొనియాడ నెప్పుడున్
పొంగుచు సోదె చెప్పి వర భూషణముల్ కొని వార్తకెక్కె మా
బంగరు పల్లెవాని మీది బాయక నమ్మిన వార మెయ్యెడన్

అని ఎరుక చెపుతుంది.

ఈ విధంగా కొరవంజి నాటకాలలో ఎరుకల వారిని గురించి ఎన్ని ఉదాహరణలనైనా ఇవ్వవచ్చును.