పుట:Sweeya Charitramu VOLUME 01 Kandukuri Veeresalingam 1911 414 P 2020010023927.pdf/222

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
208
స్వీయ చరిత్రము.రామచంద్రరావుకు గర్భాధానపుకర్చు రు. 5-0-0

రామచంద్రరావుకు గర్భాధానమునకు బట్టలు రు. 8-10-0

వంటబ్రాహ్మణుఁడు శేషయ్యజీతము రు. 7-0-0

వంటబ్రాహ్మణుఁడు శీతయ్యకుజీతము రు. 4-0-0

వంటబ్రాహ్మణుఁడు విస్సయ్యకుజీతము రు. 4-0-0

వంటబ్రాహ్మణుఁడు శీతయ్యతల్లి తద్దినమునకు రు. 1-0-0

పెమ్మరాజువారి (రెండవపెండ్లికొమార్తెపుట్టినింటివారి)కి నెలజీతము రు. 8-0-0

పెమ్మరాజువారి (రెండవపెండ్లికొమార్తెపుట్టినింటివారి)కి బట్టలు, జాకినెట్టుతాను రు. 3-0-0

రామచంద్రరావుమామగారి కాయిలానిమిత్తము, పెమ్మరాజువారికి రు. 5-0-0

పెమ్మరాజువారినిమిత్తము వైద్యునికి (4 విజిట్లకు) రు. 2-0-0

ఔషధములు రు. 9-0-0

రామచంద్రరావు మామగారి దహనవ్యయము రు. 11-0-0

వైద్యునికి నాలుగుసార్లు బండికూలి రు. 1-6-0

నారాయణమూర్తి నెలజీతము రు. 6-0-0

శూద్రనౌకరు లక్ష్మయ్యకు రు. 1-0-0

అప్పారావు (రెండవకొమార్తె తమ్ముఁడు) స్కూలుజీతము 0-6-0

మొత్తము రు. 98-2-6


ఇప్పటికి మా సమాజమునకు నిధిగా ధనమేదియులేదు ; నెల చందాలు లేవు ; మాసవ్యయములకయినను రామకృష్ణయ్య గారిత్తురో లేదో సందేహము. ఈస్థితినంతను శ్రీకంచికృష్ణస్వామిరావు పంతులు గారితో మొఱ్ఱపెట్టుకోఁగా వారు పరమదయాళురయి తమ యావచ్ఛక్తిని ధారపోసి రామకృష్ణయ్యగారిని ప్రోత్సాహపఱిచి దివాన్ బహదరు రఘునాథరావుగారిని పళ్లెచంచలరావు పంతులుగారిని ట్రస్టీలనుగా నేర్పఱిపించి జూన్ నెల కడపట పదివేల రూపాయలను చెన్న పట్టణమునకుఁ బంపునట్లుచేసిరి. ఈయేర్పాటువలన పైడా రామకృష్ణయ్యగారి రెండుప్రతిజ్ఞలును నెఱవేఱినవి. ప్రాయశ్చిత్త కాలము