పుట:Srivictoriamahar00unknsher.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

38 151 సదయ నీబిడ్డలము మమ్ము • సాకుయజ్య $5 bjo Bogo 0 50 ya.. 08. జగదవన సుశీలా • సర్వధర్మానుకూలా “నుగుణగణవరిష్టా • శుద్ధ సత్వపతిష్టా నిగమవి నుత కీర్తీ • నిత్యసత్యానువర్తీ తాగుణవిరహితాత్మా • దివ్య తేజోమహాత్మా.

"Life of Her Majesty Queen Victoria the Great."

PART I

PRAYERS

Having served Vishtnu (the Protector) as the Lord who shines adorned with Laleshmi and the gem of Kousthubhum on His breast, and who has a lotus at His navel, having bowed to Brahma (the Creator) as the Lord who is the Husband of Sarasvathi and who is saluted by all the leading sages, and having worshipped Mahesvara (the grand Director) as the greatest of all the Lords and as the Lord of Gouri, His divine consort who has won his confidence to suoh an extent as to have the rare privilege of occupying no less than half of his own body, I pray, in my heart, to these Three great Representations or Manifestations of the Supreme God, together with their complimentary, many sided Powers, for the sole purpose of securing the grand object of Tranquility to all (the nations of the world).