పుట:Srinadhakavi-Jeevithamu.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శ్రీనాథకవి

——:O:——

ప్రథమాధ్యాయము

ఒడ్డోలగంబుల నడ్డమాకయు లేక వాళ్ళ వాహంబు వేల్వఱిచినాఁడు
అష్టదిగ్జయ యశోపష్టంభు డిండీమ భట్టారకుని నోడగొట్టినాఁడు
అఖిల విద్వల్లోక మగ్గింపఁ గవిస్వాభౌమ సడ్బెరుదంబుఁ బడసినాడు
కలితమౌక్తికి సభాగాలాంతరమునందఁ గనకాభిషేకంబు గాంచినాఁడు

గీ. రాజపన మేళ రాజధిరాజవిభవ
దక్షిణాధీశ దేవ రాంక్షితీంద్ర
కక్షితలు భాభీభటక శూటకటక
పద్మవన హేళి శ్రీ నాధభట్టుకవి.

ప్రభాకరశాస్త్రి.మ. మహి మున్ వాగనుశాసనుండ సృజియింపం గుండటందుండు ద
స్మహానీయ స్థితమూల మైన లంప, శ్రీ నాధుఁడుప్రోవన్, మహా
మహులై సోమఁడు భాస్కరుండు వెలయింప, సోంపు వాటించు నీ
బహుళాంధ్రోక్తి మయప్రపంచమున దత్ప్రగల్భ్య మూహించెదన్", "

రామరాజభూషణకవి.శ్రీనాథుని జన్మస్థానము.


ఇతఁడు పాకనాటి నియోగి బ్రాహణుఁడు; భారద్వాజసగోత్రుఁదు;
ఆపస్తంబసూత్తుఁడు; కమలనాభుని పౌత్రుడు; మారయామాత్యు
సకును భీమాంబకును బుత్త్రుండు. శ్రీనాథుఁడు భీమేశ్వర పురాణములో

ము. కనక జ్మాధర ధీరు వారిఖిత టీ కాల్పట్టణాదీశ్వరున్
మరునిం బద్మ పురాణసంగ హకళా కావ్యప్రబంఛాధపున్