పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


రామస్వామిగారు

(జీవితం)

తొలిపలుకులు

యుగములు, త్రేతాయుగము, ద్వాపరము, కలియుగము, వర్తమానము, కలియుగమేది ?, సూత పురాణ రచనావశ్యకత యేమి ?

ఇష్టానిష్టదేవతాస్తుతి?

ఉపక్రమణిక

కవి విచారము

(స్వప్నాది వృత్తాంతము)

కవి ప్రయాణము

వ్యాసశౌనక సంవాదము

కబీరుదాసుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము