పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/276

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

, తృతీ యా శ్వా న ము జపతపంబులు సల్సు ఛాతుఁ డొక్కఁడు 'లేఁడు పితృయజ్ఞము నొనర్చు నతఁడు లేఁడు నై మీ శ్రీకముఁ దీర్చు నైష్ఠికుండును లేడు వేదపాఠముఁ జేయు వేధ లేఁడు అతిథివర్యు లభ్యాగతు అసలే లేరు నారచీరెలు కృష్ణాజినములు లేవు - పెళ్ళుమని మండిపడు రావి పేళ్ళు లేవ అతివిచితం బహో నారదాశమంబు. పనితంపు నేత్తావి పైడిదామరతూండ్ల - నారగించెడి రాచ యంచమ్యూక కొమ్మావి గోయెంచు కొంజిగురాకు సం

  • గోరు మెసవు మైన గోరగములు కంగారుపడకుండఁ జెంగల్వమోక స

గంబుఁ గోతిక్ మేయు కన్నె లేండ్లు పండ్లారఁ గొలుకుచుఁ బండ్లారగించేది కొంబకోణంగి పండు కోతిపిండు దట్టమగు నీడ నీటిడి చెట్టుమీఁదఁ బాకి పొదరిండ్ల గటడీ వతతివినతి కల్గి చివురాకుపందిళ్లు గల్గి యొప్పె సారదర్షి కుటీరంబు నవ్యశోభ. విని