పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/263

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

నూ ఈ పు* ఇ ము వచ్చిన ఫులకర మట్ట పై విచ్చలవిడి పెచ్చు పెడిగి వేదన పెట్టన్ నొచ్చె శరీరంబెంతయో చచ్చిన చావయ్యెఁ జిక్కి సగమైపోతిక్ , జ్వరము నయము కాదన్న సంశయముగల్ల సచివ బాంధవ వ్రతంబు జన్మభూమి కన్ను లం గట్టినట్టైనఁ గలఁతఁ జెంది బ్రతికియున్నాఁడ నెట్లో ధైర్యంబుతోడ. తుదకోక మాఫుసన్ జ్వరము తోందర ! గందరగోళమైనను" వదలక ధైర్య మొక్కఁడనె ప్రక్కసయిం బొరలాడి యాకి నే మేదలక కన్ను మూసితిని మిక్కిలి చెమ్మటఁబట్ట నింతలోఁ బడిముల చప్పుడై సందడ బోటు మెయిం గనువిచ్చి చూచుడున్ గురువర్వుండగు సూతుఁడు బిరబిర నా ప్రక్కకడకు విచ్చేసి ననున్ బరికీంచీ పాజఁ జూచుచుం జుర చర చురలి చనే నొక్క కణ కాలమునన్. అడుగులు మెల్లనిడుచు నప్పుడు సూతమహర్షి వచ్చి నా కడ కిదిగో! గ్రహింపుము సుఖంబగునంచు వచించుచుండఁగా బుడిసిలీ నిండియున్న రసమున్ జుర్థుకంబునఁబట్టి వెంటనే గడగడ ఆని వైచితిని, గజ్జునఁ దేవితి, దృప్తిఁ జెందితిన్,