పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/133

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ప్లవంగ సం. పుష్యబహుళములో చెన్నపట్టణమున ప్రొఫెసరు రంగాచార్యుల వారింగూర్చియు, సంస్కృతపు ఇనస్పెక్టరు ఆర్ కృష్ణమాచార్యుల వారింగుఱించియు నాశుగా జెప్పినది.


TRUE COPY. TRIPLICANE. 25th January 1908. I

Venkata

Pandit Satavadhani Ohallapilla Telugu, and consider them of They indicate an" extraordinary command '"*

have some knowledge

of

Sasrri's poetic composition in

be of high merit. both Teluga and Sanskrit; aud their

to

flow are quite striking. true poetry is also

His

^

.!

teage^r'rMfl^ati if Sarisltnt^

_

-

w

it ducing as well as appreciating teacher oi ieges where that ver very worthy and useful He is both rational and are taught. language and its literature Paadit. old-fationed an in no is and way critical^ (3d)

M, RANGACHAfilTAB.

and comProfessor of Sanskrit, partitive

PMlology

Presidency

College

MADRAS.