పుట:Sasi Kala, Adavi Bapiraju.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
శశికళ
4
 నిరీక్షణ

నీకై నే ఎదురుచూస్తి
నీకై నే వెదకినాను
       కను తెరచిన కలలమధ్య
       కలలెరుగని గాఢనిద్ర!
       నీకై నే ఎదురు చూస్తి
       నీకై నే వెదకినాను
నను తెలిసే శిశుదినాల
వినితెలిసే బాల్యలీల
       యౌవన మధు మధురాలలో
       భావా భావ స్థితిలో
       నీకై నే ఎదురు చూస్తి
       నీకై నే వెదకినాను
ఎవరవో నీ వెటులుందువో
ఎవరవో నీ వెట నుందువో
       భువిజవొ దివిజాంగనవో
       అవతరించినావొ ఏమో
       నీకై నే ఎదురు చూస్తి
       నీకై నే వెదకినాను