పుట:Sarvei ganita chandrika.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


విషయసూచి.

దైర్ఘ్యమానము

చతురము, ఘనము

చతురపు మానము

ఘనమానము

వర్గము, వర్గమూలము

యోగము, సంక్రమణము

ఇంగ్లీషు అక్షరములు

సంఖ్యాసారము

హెచ్చవేతయందలి తప్పొప్పులు తెలిసికొనుట

భాగహారమునందలి తప్పొప్పులు తెలిసికొనుట

వర్గమూలమునందలి తప్పొప్పులు తెలిసికొనుట

సాధనములు

గొలుసు

గొలుసును బరీక్షించుట

క్రాస్టాఫు, దానిని బరీక్షించుట

మేకులు

జెండా

ఆఫుసెట్టు గడ

స్కెచ్చి

ప్లాను

ఏర్యా స్క్వయరు పేపరు

శూన్య త్రిభుజమును దెలిసికొనుట

సమకోణమును దెలిసికొనుట

రేఖలకు గుఱుతులు

లంబమును దెలిసికొనుట

భూమిని దెలిసికొనుట

కర్ణమును దెలిసికొనుట

కర్ణమును లంబమును దెలిసికొనుట

కర్ణమును భూమిని దెలిసికొనుట

భూమిని లంబమును దెలిసికొనుట

భేదముచే గర్ణమును లంబమును దెలిసికొనుట