పుట:Sahitya Memamsa, Sripada Kameshwar Rao.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


చిత్రణము The act of artistic production such as painting, a piece of poetry, an air of music &c.,
చిత్రము An artistic product.
చిత్రకారుడు Artist.
జాతి General (class) Universal.
తత్తుల్యరూపము Natural form or colour.
ధర్మము Eternal law, Duty, Righteousness, Merit, Justice, Virtue, The Good.
ధార్మికుడు A virtuous person, one who follows the rules of caste and stages of life.
ధృష్ట A bold, intrepid woman.
నిగ్రహము Control, Subjugation.
నిర్వచనము Definition
నివృత్తి Resignation of the pleasures of this world.
పరమావధి The highest end, the goal. (ఆదర్శము)
పరార్థపరము A ltruistic, other-regarding
ప్రకృతి Natura, integrity.
ప్రత్యాఖ్యానము Rejection (పరిత్యాగము)
ప్రేమ Love, Affection.
1. పాశవ Brutal or Carnal love.
2. మానవ Human Love.
3. దివ్య Divine Love.
ప్రేయసులు Lovers.
భావము Mentality, Idea, Feeling or Emotion. Nature.