పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

  • ఆయితే మీరు చెప్పకుండా మాయింటికి రావాలి. మా నాన్న 'గాదీకి రివీంద్రుడం , మహావిష్ణా రేపు తీరుబడి గావుంటే వస్తారా???

• అక్క సంతోషంగా » ఆరా తె ఎలా జీ5ుగానే తెయగు, ఆసలుని దే లేరు, సము; ' ము లోని మహాతరంగాలులా వీలు షx; ఋకు నచ్చిన'. • ఏ.3 మిల మి) * * ఈ నవ నవ లో వెలుగు నీడలనే ఫ • వేదక '4' ఉ న్నా ను. ఈ మే సోమసుశకాబోలు, 'కాబో శ్రీని* ఈ మే నా సోమను. ఎంగ అంద మైనది ఆమె వ"")లు పొకే. ఏ మహవర్గము లేక యిగా తనకు * నే ఎలా పలక రిసింది. ఇంటికి గమ్మన్న ది ఆ నాకీ లోకంలోని ఒక భవనమా? ఔని గోడ: ఫూPis* K 4 +0టారు. పైకప్పు చిగుళ్ళు, నెన్నెల కిరణాలు గtere), Vr') పక్షి పాలు #పులు. ఆ మెస్ చే_ కి "లు నక, శ్రాలు. * లంక రించుకో నా? గుప్తము 'యున్న నిధులన్నీ ** 17 .. !?ణ యోగ్యమైన నగలతో “సం మంత్ర పు కాటుక పెట్టుకొని పాంచి మాడాల నా? నేను సంతోషంతో లోక మావరిస్తోన్నాను. వెన్నెలలో తేలిపోతున్నాను ఈ నెన్నెల ఎంపమళ మైయున్న ది. ఈ వెన్నెల కొ0తో 'మళని మొ4) "నీకి వొంటికి రానునా? ఈ ఫువ్వులు పం కురుస్తోన్న బేమిటి? ఈ ఫువ్వులలో దాగిర న్న “ఎలక్వం గా యమునా నదిగా ప్రవహిస్తూన్న ది. ఈ నే మునిగిపోనుక భా?