పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వే ష ము 59 చేస్తున్న కాగwతే, మీవాళ్లతో సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యం ఇచ్చి వెళ్ళేందుకు ఎందుకు భయd్న చేయరు? "ఏమండీ? ఆందకూ ఒr ఉద్దేశం కలవాళ్లవుతారా? మా దేశం వెంకీ రమిద, ఏ చేమం Y, ఈ త ణ మే భరత రేవకీ స్వాగత్యం ఇన్వాల వాళ్లు ఉన్నారు. ఏది బేలనుంది ఏ కొద్ది సంవత్స,లల్లోనో, ఇన్వ వచ్చున ఓ వాళ్లు న్నా గ. ఆసలు ఎప్పటికీ ఇవ్వగా నేవాళ్ళు కోట్లు”

  • ఆ0 సుక ఓ డెబ్బ గ, దేవేదిక oి ఉన్నట్లు, భారత దేశపు మాష్టి యొక్క బరువూ బలమూ చూపిస్తే నే మా వాళ్ళులొంగుతారని మా
  1. ఆలాటివాళ్ళు ఏ లకో రెండు లకగా వుండేది "

44తక్కినవాళ్ళంతా, భరత శతకి ఉన్నళ్ళూ ఆంగ్ల పాద ధూళి శిరస్సున ధరించే కాలి ఆn : మ్మే వాళ్ళ గో మా వుద్దేశం?” ఆదికాదయ్యా, అహింసాంగ్మంవల్ల సంపూ స్వరాజ్యం స్థాపించాలి అని న మ్మే పోళ్లు." ఆ తేది వీకీ వారిచనులు, వారిఫలసి !* ..వస్మ డానికి, పస్మాకానికి తగినట్లు జీవిఖాన్ని ఆసాసరించేటట్లు, చేయ Xe:* { ఉండడానికీ, ఎంతో దూరం వుంది. ఆ దూగు క్షణక్షణమూ మహోన్మ ని HI H్వండింది లెగ్గించుకుంటు "* భాఁతీ.. పోజు ధ. ఓహోహో! ఇదీపూకు ఒక బోధించం!* .. ఊళన ఎందుకు మీరుషుడు గారూ! * జీవితీషర్వస్వము నమ్మీ సనిప 610 ఆది. ఆది నా బోధ "సు. మహాత్ముణ్ణి సేన అర్థం చేసు కున్న రీతి ఆది 13