పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము. Act4ను : " స సోమ 147 #A. గాలింగ్:Cతో (హోళికధా చః కధలోని పాలు కేవలంకల్పితాలు.) జనే ఆ చీ%హా కుందేలు tv9 గ స న క చిరంలేకH* ** ** 10, • ఖ ను 1్న 8 0 డు తో గంగ 1 * * :**, ! 'X', 'నాగ చీ: ** వు పేస్ మే * * 4, 11 గం, శ్రీ, స్క్ # 1, x } $ ఎ కనుస్సుమా కి గి: మీ.

  • 4** * సొస, "N, 8 గyw, Nూపోనీ 2, కృweM, భ ర క Tex | చిగా గుబు * ఉస్న * **డు సము', ' ! భాగి * * * * *గణ:40, గాళ్ళు - 41 పులూ, నృగులూ: బ్ళ లే (గులూ ఆT్ళ '17 " న " ** ** ** ** *, నిదానం గా జ్యుధిక అవ

' వు గా - డస్టో ది. 4.7 13కి పొగలు వీడు" నిజన మివ చ శ్పడు లోనూ 'కుశ' ! '15 | ఆ * or బ *: * వాడు ?e As >ు టోపై { "ష్యు #ం$% జుడు. **డు', ఈసల " "; "Hతీ గలను. ఆ గ ర - భటుల , ఆ గి -" A CA, 1 గ 13 : ', ' -రో గో:ుమీద పడేటట్లు నెట్టు dున్నారు, ఒడిషా కి . భాగy ( 3 mo