పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

గు డి. పిల్ల ఆడిసభ} డ:19 : నూజ చేశం పోరంభించాడు. కాన్లు ఆణ కొను, ఆశాది, రెండు కాసుల 'గర +8ని పాప : లో ప్రవహిస్తూ ఆడే మా దుమ ర్యూ 2. ఆర్ * డు tv చేం గుంటుపల్లి భాస్కరడి ఇండజాలం కూడా పెరుగు వాని కనబడ్డాడు, ఒక వన్నెంగణాల దాగా లో కుకి రాబోలు ఆ 'OT ..హూ1 2* తెల్ల పోయి చూస్తావున్న ఒక నాడిలాగు లోంచి గలగల గాలింపోడు. ల్ల తానూ, “ఆస్కాదోగా" అన్నాడు డై ఆ0 ఘోట్లు చేసి స్వం *..

  • మా కు చల్ల గా ఫండాలి, "ఏవం పచ్చగా వుడా. మా ధాన్యాలు T'ది నిండాలి. మీ ఇవ్వుంచి నవ నగ . కరిగూ!. జయ ! విజ భవ దిగ్విజయీ భీవ ! ! మా రే రై 13. బొగణం చేస్తూ వుం డాలీ, బాబూ! వండి అనీ తర్వా కేసులో దిగిపోయాడు, కేరే ప) ఎక్కికు కాబోలు,

| 3 n చేఖ ఆ xిపిల రాంబ ఔry్నది ఆరు *ళాకోళం మాటలికి 13వ్వు ', వ్వుంది. “డా వున్న ఆ ఒల్ల నాడు వలన నవ్వు వు డుమ్యాం పొడుగు . ఆ బాలిక, గొంతుకు సవరీంనకుం". ఉండొనీ పెడి 1', ఎక్కడ వుందో | cతు జనక రామా! ** ఆn 20న నే కృతి ఒళ్కటి ఆలాపని చేసింది. ఆ పోసి గాడి గూటకే పక్క ఆయనికి జాపకం చేస్తూ విధిగబడి శవ్వుకుం+గా వక్న ఒక ముసలి ! మా య వ • ఫక్ జిల్లా! వుండు” అన్నా .