పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

వాన fఎస్ జTO ట యెన్నరగ దీసు పోతే యొ* డేపీ వలపులు = దూడమ్మా, దూడ, దూడా ఓ దీసి డబ్వే ఉదూరం బొట్టు పెట్టి * ఆ050 స్వపోనూ చూడమ్మా, దూడ చూడు Ecy;"రంగు గూడ :*గు గూ ఎగిరే దూడ కాళగజే దూడ గఁతూ చంూ దూడ గుడ వ7, డూడ డూడా, దూడమ్మా, దూడ దూల!! ఈ 4) పోసచిమేకుల లో కలిసిపోతోంది. చిన్న ఇల్లూ, చుట్టూ చిన్న ఆశ, ఈషణ చుట్టూ తాటాకుల దడి, ఆ దొడ్లో ఉన్న వన్నీ పొరులు, పోల మ్య 1 00తి చెట్లు, చెట్ల పై బం గారు మొడ్డ పూలు, గుడి ని గుహ్మాంలో, నీలా క్చూని గుంది. | శ గ వుకోదు. బు) " కంగయ్యగి కొన్ని కఁకునుబొట్టు వv #ం సూర్య'..-(4లా ఆమె నీ ఫాలాన ఈ సయారు" కిరణాలు పది * తూ ఈ 34 0ది. విడ "లైన ఆమె కె సళ్ల ఇవ్వులే గు. క ంటీకి పెట్టిన * టు, 2 శ్నీ తితో ? • సీ నేనై నై నే ఆమె చెక్కు ఉపధ మరిన్నీ నల ఫుర (గు రచించిది. ఆమె " ర్చున్న మూర్తిలోకే దీపం అల ముకో పోయింది. ఆమె గుడిలో దాక కడుపులో చేయేసి కలీ చేసిన ద, నిదర ల్లో ఆమె