పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

నరవతి | A ఇగో ఫ} 1 న ప ' _' t wజినూled ' SA f:"H్న స: ఏt scశ్ పై ఓ * % 174.rప్పు,

  • " 1 ()కి స గ 1 హా' సిసి ఛ దేr *** శ్రీ* *డీ వస్పx కామ గా6 74.&#ఎv

0 4 7 : మహా గా జరుపe+ • ఓడ సోడ్ 61 6, జు1 - r!! #PR 17.1 నీ.1 Y } బి (ఓరు. 1" (1 ! ! !

  • 13 PM 34 1 + పి

లఁగడి ఏ* (1 to Q: ! #Yడు. A * *** **** * * * * వ్యంగ సల ఒ! ! ఊరి + ఇపు : !y * '- X!: ** 7 P, f gr VFX, పొr: Apr : కడికి **: * పోప్పడి 327 45స ఎడా గ 2 , ను1 భ • మ • శH A?, k 4,0 ఏళ్లి ఉషి చే మూ వ4 పోగు & ;1; 10, |

  • ఏ*4 2.3 vడు నజ పై 3% -4 **** *ు పోల:*గులోనే అమెర్లు ! నీల ఓ 10: పక నెంబ్లీ ఓ *డు. మk 4 +: సినీ వ w (evదీ, 4.? ప్ర:01, 101+ :మారి 21 జూరి! వ ఎ4/