పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/884

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డస్సి - డాగి 858 డాగి - డాచి

డస్సి దట్ట మగు

 • చచ్చినంత పని యగు. బాగా అలసిపోయా ననుట.
 • "డప్పిఁ గుందితి డస్సి దట్టంబు నైతి." కాశీ. 6. 44.
 • దట్టం అంటే కళేబరం. ముఖ్యంగా ఎద్దులూ, ఆవులూ, గేదెలూ విషయంలో నేటికీ, ఆ చర్మం ఒలిచి శుభ్రపరిచే జాతుల వారు ఉపయోగించడం బాగా వినిపిస్తుంది - ముఖ్యం గా రాయలసీమలో.
 • "ఒరే! రామిగా ! పోలిరెడ్డిగారింట్లో దట్టం మోసుక రావాలి రా.: వా.

డాకలు

 • బండిచక్రం.

డాకొను

 • డాగు. సిద్ధపడు, తగులుకొను ఇత్యాది భావచ్ఛాయలలో వినవచ్చే మాట.

డాకొలువు

 • దగ్గఱకు రప్పించు.

డాగనమ్రుచ్చిళ్ళు

 • దాగుడుమూతలు - ఆట.

డాగనమ్రుచ్చులు

 • చూ. డాగనమ్రుచ్చిళ్ళు.

డాగికొను

 • దాగు.

డాగిలిమూతలు

 • చూ. డాగనమ్రుచ్చిళ్ళు.

డాగిలిమ్రుచ్చు లాడు

 • దాగిలిమూత లాడు.
 • "ఏనుఁగు పీనుఁగుల డొక్కలలోఁ జిక్కి డాఁగిలిమ్రుచ్చు లాడదయ్యం పుఁ దొయ్యలుల..." కా. మా. 2. 63.

డాగిలిమ్రుచ్చులు

 • చూ. డాగిలిమూతలు.

డాగి సేయు

 • కాలయాపనము చేయు.

'*"చనునే పెండిలి డాఁగి సేయ." శ్రీరాధా. 3. 109. డాగుడుమూతలు

 • చూ. డాగిలిమూతలు.

డాగురుమూతలు

 • చూ. డాగుడుమూతలు.

డాచిన ట్టరుగు

 • ఏదైనా తప్పక తనకు అక్కడే దొరుకును అన్న ధైర్యంతో వెళ్లునప్పుడు ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఒక్కఁ డడుగెత్తి గొఱక వేయుచును డాఁచి,నట్టరిగి టెంకిఁ గని వీఁకఁ బట్టుటయును." మను. 4. 48.
 • పూర్వం ధనాదులను గోతిలో పూడ్చి పెట్టడం అలవాటు. ఆ పూడ్చి పెట్టినవాడు దాని దగ్గఱకు వెళ్లినరీతిగా అనుట.
 • "నీ అబ్బగంటు నాదగ్గర దాచిపెట్టినట్టుగా వచ్చి అడుగుతున్నా వేం?" వా.