పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/882

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

టోపీ - ఠస్సా 856 ఠావు - డక్కిం

 • "అవీ యివీ చెప్పి వాణ్ణి యెలాగో టోపీ వేశాడు." వా.
 • "వాడికి ఎలాగో టోపీవేసి అతడి ఆస్తి అంతా కాజేసినాడు." వా.

టోపీ వ్యవహారం

 • దగుల్బాజీ వ్యవహారం.
 • "వీడు బంగారు చేస్తా ననడం, శిష్యులను చేర్చడం యిదంతా చూస్తే ఇదేదో టోపీవ్యవహారంగా ఉంది." వా.

ఠంగు ఠంగను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • కళా. 8. 109.

ఠంచనగా

 • సరిగ్గా. </ big> కొత్త. 280.

ఠవఠవ పడు

 • చింతపడు.
 • "ఠవఠవపడ నేటికి మది, శివగోచర నీకు నన్నుఁ జెం చొకఁడు శ్రుతి, వ్యవహారే తరమతమునఁ దవిలి మహాభక్తిఁ గొలువ దయ పుట్టుటయున్." కాళ. 3. 107.

ఠవఠవ లేక

 • 1. శ్రమ లేక.
 • "ఠవఠవ లే కరుగుదుము హుటాహుటి నడలన్." మను. 1. 76.
 • 2. జంకుకొంకు లేక.
 • "ఠవఠవ క్రొత్త క్రొత్త యగుటం జనియించెను నీకు నేఁడు." వేం. పంచ. 4. 576.

ఠస్సా చెప్పు

 • తిష్ఠ వేయు.

ఠావుకొను

 • నెలకొను.
 • "పావనిముందర మశకము, రావణుఁ డన నెంత పట్టి రాచఁగ లేఁడే, దేవుని కీర్తి జగత్త్రయి, ఠావు కొనఁగ నూర కుండుటయు కాక యనిన్." సమీర. 4. 34.

ఠేవిణీ వేయు

 • తిష్ఠ వేయు.
 • "ఆస్వాములవారు పక్క ఊళ్లో ఠేవిణీ వేశా రని తెలిసింది." వా.

డంగయి పోవు

 • విభ్రాంతు డగు, బిత్తరపోవు.
 • "ఆ బంగళా, నిలువెత్తు సోఫాలూ అవీ చూచేసరికి మనవాడు డంగయి పోయాడు." వా.

డంగుబ్రాలు

 • తెల్లగా నలిగిన బియ్యము. దంపుడు బియ్యము. శ. ర.

డంగోరా వేయు

 • దండోరా వేయు.
 • "ఆవిడకు ఏం తెలిసినా ఊరంతా డంగోరా వేసి వస్తుంది." వా.

డంబు సూపు

 • దర్పము చూపు.
 • "మనుజకోటి కరోటి మాలికాభసిత చ,ర్మాంబరంబులు మేన డంబు సూప." శుక. 1. 330.

డక్కించుకొను

 • కాపాడుకొను. అచ్చ. సుం. 146.