పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/878

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జోఱు - జోలి 852 జోలె - ఝంఝా

జోఱుటీగ

 • చూ. జోఱీగ.

జోలపాట

 • పిల్ల లను ఊచుతూ పాడే పాట.

జోల పాడు

 • జోలపాట పాడు.

జోలికూడు

 • శిక్షాన్నము. పాండవో. 11.

జోలి త్రవ్వు

 • అనవసర మైన విషయాలలో జోక్యము కలిగించుకొను.
 • వాడుకలో - ఒకరి జోలి నీ కెందుకు? - వాని జోలి నీ కెందుకు? నీ సంగతి నీవు చూచుకో - వాడు ఒకరి జోలికి రాడు - అనురీతిగా వ్యవహారం. ఇది జంటపదంగా కూడా 'జోలి-శొంఠి' అని వ్యవహరిస్తారు.
 • "ఆయివారములకై డాయువారలతోడ, జోలి ద్రవ్వుచుఁ బెక్కు సుద్దు లాడు." శుక. 2. 172.
 • "అనఘ! వేశ్యావిడంబ వర్తనము లెన్న, నిసుకపాతఱ యాజోలి యేల త్రవ్వ." (తె. జా.)

జోలి యెఱిగించు

 • సంగతి చెప్పు.
 • "తొల్వేలుపు వేలిమి సెఱిచిన, జోలి యెఱింగించి." అచ్చ. యుద్ధ. 458.

జోలెకాడు

 • భిక్షకుడు.

జో సఱచు

 • జోకొట్టు, చిన్న పిల్లలను పడుకొనబెట్టి చేతితో తడుతూ నిద్రపుచ్చు.
 • "జో సఱచుచు సన్నుతిఁ బాడు." బస. 3. 59.
 • చూ. జోకొట్టు.

జోస్యము చెప్పు

 • భవిష్యత్తును జ్యోతిశ్శాస్త్ర రీత్యా చెప్పు.

జౌజవ్వు

 • ధ్వన్యనుకరణము.

జౌరుకొను

 • జవురుకొను, చేతులతో తీసుకొను.
 • రూ. జవురుకొను.

జ్ఞాతివైరము

 • దాయాదుల పగ.
 • చూ. దాయాదిపోరు.

జ్వరము కాయు

 • జ్వరము వచ్చు.
 • "రెండు రోజులుగా వాడికి జ్వరం కాస్తూ ఉంది." వా.

జ్వరము వచ్చు

 • జ్వరము కాయు.
 • "పది రోజులనుంచీ జ్వరం వస్తూ ఉంది. అందువలన ఎక్కడికీ రాలేదు." వా.

ఝంఝామారుతంగా సాగు

 • నిరర్గళంగా, జగన్మోహనంగా.