పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/877

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జోగ - జోడు 851 జోడు - జోఱీ

 • 2. గెలుచు. కాశీ. 7. 95.
 • 3. మోసగించు. కవిక. 4. 77.

జోగపట్టియ

 • యోగపట్టము.

జోగరగండ

 • స్త్రీపురుషులను కూర్చువాడు. చిత్తైకాగ్రతను చెఱచువాడు.

జోజో

 • జోకొట్టుటలో అనుమాట.

జోటిపని

 • మిథునకర్మ.

జోడుకోడె

 • 1. సరికోడె, జతకాడు.
 • "అమరుల బోన పుట్టిక సహస్ర మయూఖుని జోడుకోడె సం,తమసము వేరు విత్తు కుముదంబుల చక్కిలిగింత పుంశ్చలీ, సమితికిఁ జుక్కవాలు." పారి. 2. 41.
 • 2. సమానుడు.
 • అతనికి ఇతడు జోడుకోడె. బండికి కానీ, కాడికి కానీ కట్టే ఎద్దులు రెండూ సమానంగా ఉండుట పై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వాళ్లిద్దరూ జోడుకోడెల్లా పోట్లాడుకొన్నారు." వా.

జోడు గట్టు

 • జతకట్టు. నిరం. 3. 20.

జోడు గూడు

 • జత కలియు.

జోడు గూర్చు

 • జత కలుపు.

జోడు దఱియు

 • కలియు.
 • "తనరు మాతంగ కుంభ సుస్తనుల జోడు, దఱియఁ జాల దురాగతత్వమునఁజేసి." హ. న. 261.

జోడుఱాలు

 • ఒక ఆట. హంస. 3. 146.

జోడు వుచ్చినవాడు

 • కవచహీనుడు.
 • "జోడు వుచ్చినవానిని గైదువుఁ బెట్టిన వానిని." భార. భీష్మ. 3. 303.

జోపాన మగు

 • అలసిపోవు.
 • "తేరుఁ ద్రిప్పెదను, జోపాన మయ్యె దేజులు." వర. రా. యు. పు. 436. పంక్తి. 10.

జోపాప లగు

 • చంటిపిల్లలవంటి వగు.
 • "గేలికి హరి వైవఁ గేలఁ దాలిచిన సం, పఁగి బంతికొనల జోపాప లగుచు." ఉ. హరి. 1. 151.

జోబిళ్లు

 • నమస్కారం. హంస. 4. 213.

జోఱీగ

 • ఒకరక మైన యీగ, పశు మక్షిక.