పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/875

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జేపె - జేబు 849 జేరు - జొత్తు

జే పెట్టు

 • స్తుతించు. ఉత్త. రా. 1. 144.

జేబుదొంగ

 • జేబులలో ఉన్న వాటిని తెలియకుండా కొట్టివేసేవాడు.
 • "పట్ణంలో జేబుదొంగ లెక్కువ. కాస్త జాగ్రత్తగా లేకపోతే జేబు ఖాళీ అవుతుంది." వా.

జేబులు కత్తిరించు

 • జేబులో ఉన్నవాటిని దొంగిలించు.

జేబులు ఖాళీ అగు

 • ఉన్న డబ్బంతా అయిపోవు.
 • "పట్ణం వెళ్లి వచ్చేసరికి జేబులు ఖాళీ అయిపోయాయి." వా.

జేబులు నింపుకొను

 • డబ్బు సంపాదించుకొను. ఆ సంపాదన అన్యాయార్జితం అన్న సూచన కూడా ఇందులో ఉంది.
 • "వా డాకంపెనీ పేరు చెప్పి జేబులు నింపుకోవడం తప్పితే చేస్తున్న పనేమిటి?" వా.

జేబులో వేసుకొను

 • వశము చేసుకొను. ఆ వశము చేసుకొనుట క్రమము కా దన్న ధ్వని గూడా యిందులో ఉంది.
 • "ఆ కుర్రాణ్ణి కాస్తా జేబులో వేసుకొని, వీడు స్వేచ్ఛగా ఆ ఆస్తి నంతా కరగ దింటున్నాడు." వా.

జేరుగళ్లు

 • కోటలో ఫిరంగులు కాల్చుటకై చేసిన కుడ్యరంధ్రములు.

జేరుబందు

 • చబుకు.

జేవుఱుగండ్లు

 • చూ. జేరుగళ్లు.

జేవుఱుజఱపు

 • చూ. జేగురుపురువు.

జేష్టరయితు

 • పెద్దరైతు. కాశీయా. 229.

జైత్రయాత్ర వెడలు

 • విజయయాత్ర వెళ్లు. దిగ్విజయానికి బయలుదేరు.

జొటజొట (వడియు)

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "అగ్గి కాఁక యించుక యిడినన్, జెడుగఱ్ఱల గ్రుచ్చిన నం,జుడు మంటలఁ దగిలి నెయ్యి జొటజొట వడియున్." మను. 4. 19.

జొత్తుకొను

 • దట్ట మగు, గట్టి పడు. పద్మ. 9. 187.

జొత్తుపాప

 • నెత్తురుకందు.
 • అప్పుడే పుట్టినబిడ్డ నెత్తురు ముద్ద అనుట అలవాటు కూడ.