పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/874

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జూద - జెష్ట 848 జేగం - జేప

జూదరిధర్మము

 • నమ్మరానిది.
 • జూదగాని ధర్మప్రవచనము. వా డెంత చెప్పినా మోసమే చేస్తాడు. రాధి. 4. 79.

జెండా పీకుకొని పోవు

 • కాపుర మెత్తివేయు. కొత్త. 148.

జెండా పీక్కుని వెళ్లు

 • సంసారము నెత్తి వేయు.
 • "వాడు ఆ ఊళ్ళో జండా పీక్కుని వెళ్లాడు." వా.

జెట్టానజెట్లు

 • జగ జెట్లు. భార. ఉద్యో. 4. 425.

జెట్టిగవీరులు

 • జెట్టీలు, గట్టి వీరులు, మొనగాండ్లు. కుమా. 11. 151.

జెట్టివాడు

 • మల్లుడు.

జెల్లకాయ

 • చెంపకాయ, లెంపకాయ.

జెల్ల కొడితే దమ్మిడీ లేదు

 • ఏ మాత్రం డబ్బు లే దనుట.
 • "నా దగ్గర జెల్ల కొడితే దమ్మిడీ లేదు. నన్ను పట్టుకొని ఏం చేస్తావు?" వా.

జెష్టవెధవ

 • ఒక తిట్టు. దరిద్రపుగొట్టు అనుట.

జేగంట

 • 1. చేతితో కొట్టు గంట. ఒక త్రాటికి ఒక కంచు పళ్లెం వంటిది కట్టి, ఒక కఱ్ఱ సుత్తెతో దానిని కొట్టి కాలమానాన్ని తెలియజేసే వారు. అది జేగంట.
 • "మును గడియారంబునం గట్టిన పెను జేగంటరవము ఠే యనునెడ." సింహా. 2. 5.
 • 2. జయఘంట.

జేగురుపురువు

 • ఆరుద్రపురుగు.

జేగుఱించు

 • ఎఱ్ఱ నగు.

జేజే వెట్టు

 • జయజయధ్వనులు చేయు.
 • "రాజీవాక్షి కుమారుఁ గాంచె సుమనో రాజన్యమాన్యున్ జనుల్, జేజే వెట్టఁ బ్రసూనవర్ష మమరశ్రేణుల్ ప్రవర్షింపఁగన్." మను. 4. 5.

జే నెంట

 • ప్రతి జేనెడు నేలకూ (జేన+వెంట.) పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 480.

జే పరమేశా అను

 • పారిపోవు.
 • "దు,ర్భర పాండిత్యముఁ జూచి దీనదశకున్ దాఁ బోలు నీయయ్య జే, పరమేశా! యనిపింపఁగా వలదె విప్రస్వామి నంచున్ మదిన్." నిరం. 2. 125.
 • చూ. జా పరమేశ్వరా అను.