పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/865

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జాలి - జాలి 839 జాలి - జావ

 • "అదా అమ్మా ! జాలిక లేకనే బంగర మాడుతుంది." వా.

జాలిగుండె

 • దయాళువు.

జాలి గుడుచు

 • దు:ఖపడు.

జాలిగొను

 • విచారపడు, భయపడు.

జాలిపడు

 • దు:ఖపడు, కష్టపడు. ఇందుకు దగ్గఱి భావచ్ఛాయలలో... నేటి వాడుకలో కృప సూపు అన్నట్లు వినవస్తుంది.
 • "వాణ్ణి జాలి దలచినవాడు పాపాత్ముడు." వా.

జాలిపెట్టు

 • 1. బాధించు. భీమ. 4. 112.
 • 2. సొదపెట్టు.
 • "పెక్కుమాటల నిఁక జాలిపెట్ట నేల?" కాశీ. 2. 88.

జాలి పొందు

 • భయభ్రాంత మగు.
 • "గోలాంగూలకులంబు లాకులపడెన్ ఘోషించె శార్దూలముల్, జాలిం బొందె లులాయముల్/" హర. 6. 46.

జాలి మాలి

 • కోరిక బల మై ఉఱ్ఱట లూగుట. దీనినే వాడుకలో ఆలీ జాలీ యెత్తు, ఆలీ జాలీ పడుతున్నాడు అంటారు.
 • "మనసిజవేదనల జాలి మాలి తిరుగఁ గాన్." హంస. 4. 45.
 • "ము,వ్వంపుల కైదువుం దిగిచి వంపుచు దావుల యంపసోన వ,ర్షింపుచు జాలి మాలి గొనఁ జేసె మరుం డమరీకదంబమున్." కవిరా. 3. 45.

జాలి వొందు

 • జాలిపడు.
 • "అని జాలి వొంది రయముతో వచ్చు, జనకజాభర్త...!" వర. రా. అర. పు. 210. పంక్తి. 3.

జాలుకొను

 • 1. ప్రవహించు, స్రవించు.
 • 2. వర్ధిల్లు.
 • 3. ప్రసరించు.

జాలువాఱు

 • చూ. జాలుకొను.

జా లెత్తు

 • స్రవించు.
 • "జల జల జా లెత్తెఁ జంద్రకాంతములు." వర. రా. సుం. పు. 18. పంక్తి. 12.
 • "జా లెత్తె నౌర! ...లోచనాంచలమ చెలమ." విజయ. 3. 11.

జాలెత్రాడు

 • ఒక జెట్టి సాధనం

జావ కారి పోవు

 • భయపడి పోవు, నిర్వీర్యుడగు.