పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/859

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జలు - జల్లి 833 జల్లి - జవ

జలుబునీళ్లు వదలిపోవు

 • పొగ రడగు. కొత్త. 187.

జల్ల బండి

 • పైన కప్పు లేనిబండి. కొత్త. 48.

జల్లి గంప

 • సందు లున్న గంప.

జల్లి తోక

 • కుచ్చుతోక.

జల్లి నీడ

 • మధ్యమధ్య వెలుతురు పొడలున్న నీడ.

జల్లి పెండెము

 • ఒక నగ.

జల్లిమాటలు

 • వ్యర్థ ప్రలాపాలు, వట్టి మాటలు.
 • జల్లెడ పట్టగా నిలుచునవి గట్టివి. అలా కానివి జల్లి మాటలు.
 • నడుమ నడుమ సడలి విచ్చి పోయిన అనగా సత్యేతరత బయల్పడిన వగుటతోనూ జల్లిమాటలు కావచ్చును.
 • "జల్లిమాటలు గాక సరిసేయ వచ్చు నే, సవరంబు లీశిరోజాతములకు." హంస. 1. 210.

జల్లి ముత్తెము

 • సన్నటిముత్యము. బ్రౌన్.

జల్లిమూకుడు

 • నడుమ సగందాకా రంధ్రాలున్న మూకుడు, సిబ్బి రేకు.

జల్లివేరు

 • కొస కుచ్చుగా ఉన్న వేరు.

జల్దుకొని వచ్చు

 • త్రోసుకొని వచ్చు.
 • "జల్దుకొని వచ్చెఁ బైపైని సారమేయ, యాధములు." హర. 7. 38.

జల్లుకొను

 • మూగు, గుంపగు.

జల్లు లాడు

 • జలక్రీడ లాడు, నీళ్లు చల్లుకొను.
 • "ఒండొరులమీఁద జలములు నిండుకొనఁగ, జల్లు లాడిరి సరసిలో సరసముగను." ఉషా. 2. 12.

జల్లెడపాటు వడు

 • దట్టంగా పెరుగు.

జవకట్టు

 • కూడిన, మేళవించిన.

జవకట్టికొను

 • భద్రపఱుచుకొను, కూడుకొను.
 • "భవరోగములు వీడి పాఱంగఁ బెద్దలు మున్ను, జవ కట్టుకొనిన నిచ్చల మైన మందు." తాళ్ల. సం. 5. 140.