పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/858

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

జల - జల 832 జల - జలు

విరివిగా వ్యాపించుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.

 • "జలతైలబిందు వయి నా, మెలఁకువ వెల్లి విరి యైన మే లగునే." ఉ. హరి. 5. 198.

జలదమును నమ్మి చేనీరు చల్లు

 • ఎక్కడో ఉన్న దానిని నమ్ముకొని, చేతిలో ఉన్నదానిని జాఱ విడుచుకొను. నమశ్శి. 50.

జలదారి

 • నీళ్లు పోయుటకు వీలుగా ఒక మూల బండ వేసి చుట్టూ కాస్త కట్టవేసిన తావు. అందులోనుండి నీళ్లు పోవుటకు వెలుపటికి ఒక కాలువ కూడా ఉంటుంది. ఈ మాటను దక్షిణాంధ్రంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఇదే జలజారిగా కూడ మారినది.
 • రూ. జలజారి.

జలదోషము

 • పడిశము.

జలపూత

 • బంగారు వెండితో చేసిన మొలాము.

జలపోసనము

 • జలతారు అన్న అర్థంలోనూ కొన్నిట ప్రయుక్తం.
 • చూ. జలపూత.

జలపూత బంగారు

 • అశాశ్వతము.
 • పైపై మెఱుగులవంటి మాట. మొలాము వేసినదే కాని అసలు బంగారం కాదు. తాళ్ల. సం. 11. 3. భా. 70.

జలబాధ కలుగు

 • మూత్రవిసర్జనా కాంక్ష కలుగు. కాశీయా. 238.

జలబుద్బుదములు

 • అశాశ్వతములు, క్షణభంగురములు.
 • నీటి బుడగలవంటి వనుటకు నీటిబుడగలే అనుట. ఇట్టివి పెక్కు లున్నవి. పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 418.

జల మాడు

 • స్నానం చేయు.

జలముపా లగు

 • నీళ్లపా లగు - వ్యర్థ మగు.
 • "తన పెద్దతనంబు జలంబు పాలుగ." నైష. 8. 42.

జలసూత్రము

 • 1. ధారాయంత్రము. కాశీయా. 37.
 • 2. అటూ యిటూ నీరు వచ్చుటకై రెండు బానలలోనికీ వదలిన త్రాడు.

జలుబు చేయు

 • పడిసెము పట్టు.