పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/845

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చౌప - ఛత్ర 819 ఛస్తే - జంగి

చౌపదము

 • ఒక గీతి విశేషము.

చౌపుట

 • నాల్గు కాళ్ళతో కుప్పళించి దుముకుట.

చౌరు కొట్టు.

 • లొట్టలు వేస్తూ ఆస్వాదించు.
 • "విరులు సిగఁ దాల్చి కర్పూరవీటఁ జౌరు,కొట్టుచు." ఆము. 2. 73.
 • "గొంటు వక్కలు చౌరు గొట్టుచు నమలి." అష్ట. కల్యా. 2. 82. పు.
 • రూ. చౌరు గొట్టు.

చౌవంచ

 • అయిదు.
 • రూ. చవ్వంచ, చౌవంచి.

చౌవీధి

 • చౌకు.
 • రూ. చవువీధి.

చౌషష్ఠికళలు

 • అరవైనాలుగు విద్యలు.

చౌసాల

 • చతుశ్శాల.

చౌసీతిబంధములు

 • ఎనభై నాలుగు రతి బంధ విశేషములు.

ఛత్రచామరములు

 • గొడుగు, వింజామరము. జం.
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పు. 290.

ఛస్తే....

 • ఎంత కష్టపడినా, ఏ మయినా. మాటా. 134.

ఛిన్నాభిన్నముగ

 • ముక్క చెక్కలుగా.

జంకించు

 • జంకునట్లు చేయు, బెదరగొట్టి పారద్రోలు.
 • "పాతకంబుల జంకించు బహువిధముల."

జంకె యొనర్చు

 • భయపెట్టు.

జంకె సేయు

 • భయపెట్టు.

జంగగొను

 • దాటు.

జంగనడ

 • అశ్వగతిలో భేదము.

జంగనడక

 • కాలు చాపి నడచు నడక. శ. ర.

జంగనడపు

 • చూ. జంగనడక.

జంగమురాలు

 • జంగము స్త్రీ.

జంగిలి కాయు

 • పశువులను కాచు.
 • "పసుల జంగిలికాయ పాలేరు దున్నఁ, గొఱ మాలి..." గౌర. హరి. ద్వి. 560-561