పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/842

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చొప్పా - చొర 816 చొర - చొల్లు

చొప్పాడు

 • సత్యము చెప్పు.
 • "కీడున కోడ కించుకయుఁ గేకయభూపతి యింటఁ బుట్టి చొ,ప్పాడక పాపజాతి వయి తక్కట..." భాస్క. రా. అయో. 20.

చొప్పు మార్చు

 • 1. త్రోవ తప్పించు.
 • "తప్పుత్రోవల నీరీతిఁ జొప్పు మార్చి." కా. మా. 4. 56.
 • 2. తావు మార్చు.
 • "రతిశ్రాంతాంగనా నేత్రకో,ణని కాయంబుల డాఁచి తద్ధవళిమన్ దాఁ బూనెనో చొప్పు మా,ర్ప ననన్ వెల్వెలఁ బాఱె దీపకళికావ్రాతంబు శాతోదరీ." మను. 3. 56.
 • 3. వేషము మార్చు.
 • "చొప్పు మార్చితిఁ బెక్కు చోట్ల శాత్రవభీతి, నావారు గనలేరు నన్ను నరసి." కళా. 8. 166.

చొరబడు

 • ప్రవేశించు. వాడుకలో జొరబడు అని వినవస్తుంది.

చొర జోటు లేదు

 • తలదాచుకొనే చోటు లేదు. ఆశ్రయం లేదు.
 • "చొరఁజోటు లే దంచు సొమ్మసిల్లుచును." బస. 6. 165.

చొరపోతగా

 • ఎడతెరపి లేకుండా. బ్రౌన్.

చొరబాఱు

 • చొచ్చు.
 • "సందు సందులం దెఱపిగని చొరంబాఱి మధురసమిళిత పరాగరాగంబు." విప్ర. 3. 38.

చొరబెట్టు

 • ప్రవేశపెట్టు. బ్రౌన్.

చొరవకాడు

 • మాంచి చొరవ కలవాడు. ప్రవేశించువాడు.

చొరవ చేయు

 • సాహసించు. మాటా. 78.

చొరవడ

 • చొరవ, సాహసము. బ్రౌన్.

చొరుదల

 • మొదలు.

చొఱచొఱ

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "చొఱచొఱ నెత్తురులు వడియ." హరి. 10. 184.

చొల్లువాఱుడు మాటలు

 • సొల్లుకబుర్లు, వట్టి వ్యర్థ ప్రతాపాలు.
 • "చొల్లు వారుడు మాట లెల్ల నేమిటికి." బస. 6. 171.