పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/839

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేవి - చేస 813 చేసా - చేసే

చే విప్పు

 • నమస్కారం. వావిళ్ళ.

చే వెలు గిడి

 • బాగుగా కనబడుటకై కాస్త వయసైన వారు చేతిని కనుబొమ్మ దగ్గర అడ్డుగా పెట్టుకొని
 • "దీవించి యతని వదనము, చే వెలుఁగిడి చూచి." హర. 2. 49. సా. స.

చేవ్రాలు

 • 1. సంతకము.
 • 2. చేతిలోని రేకలు.

చే వ్రేసి నవ్వు

 • చేతులు చఱచి నవ్వు.
 • "ఆ విదర్భుఁడు గెల్చె ననుచు నొండొరులు, చే వ్రాసి నవ్వుచు సీరి నీక్షింప." ద్విప. కల్యా. 129.

చే సడలు

 • చేయివదలు. వసు. 6. 84.

చే సరులు

 • ఒకనగ.

చే సఱచి నగు

 • చేతులు కొట్టి నవ్వు. నవ్వునప్పుడు చేతులు కొట్టుట కలదు కదా !
 • "రాచూలిం జూచి చెలులు, గలకల చే సఱచి నగిరి." నైష. 2. 46.

చే సాచి అడుగు

 • యాచించు.
 • "చేయించె నెందఱో చే సాచి యడిగిన, బ్రహ్మచారులకు వివాహములను." పాణి. 1. 66.

చేసినది జపము, వేసినది గాలము

 • చెప్పేదానికీ చేసేదానికీ సంబంధము లే దనుట. చంకదుడ్డు శరణార్థి వంటిది.
 • "చేసినయది జపమున్ మఱి, వేసినయది గాల మనుట వృథ కాకుండన్." విజ. 2. 135.

చేసి పెట్టు

 • నెఱవేర్చు.
 • "ఈ పని కాస్తా మీరు చేసిపెట్టితే నేను చాలా సంతోషిస్తాను." వా.

చేసిపోయిన కాపురము చూడ వచ్చు

 • తాను చెడ్డపేరు తెచ్చుకొన్న ఊరికే తిరిగి వచ్చు.
 • "ఆ మహాతల్లి తిరిగి వచ్చిం దటనే. చేసిపోయిన కాపరం చూడడానికి వచ్చిం దేమో!" వా.

చేసు వెల

 • అసలు ధర. అది యెంత చేస్తుందో అంత.
 • "బేరము పొసఁగించి చేసువెల కిప్పించెన్." హం. 5. 360.

చే సేత

 • చే జేతుల - స్వయంగా. తనకు తానై.