పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/829

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేప - చేబ 803 చేబా - చేబో

చేపలకు చలి

 • అసంభవం - చేపలకు చలి ఉండ దనుట. కృష్ణ నీ. 73.
 • చూ. మొసలి పడిశము.

చే పావడ

 • చేతిరుమాలు.
 • "చేపావడల మొగంబులు తుడిచి కొనుచు." రఘు. రా. 2. 33.

చేపుణికిళ్లాడు

 • తడవు లాడు. సుమతి. 93.

చేపెట్టు మేయు

 • చెంపదెబ్బ తిను.
 • "మౌని నయినాఁడ రాముని,చే నొక చేపెట్టు మేసి." చం. రా. 5. 60.

చేపెట్టె

 • చిన్న పెట్టె. శ. ర.

చేబంతు లాడు

 • చెండ్లు, బంతులు ఆడు.
 • "పుష్పవాటికలలోఁ బొదలందు విహరించుఁ, బంతంబు మెఱసి చే బంతులాడు." బ్రహ్మా. 3. 30.

చేబడి

 • పని, చేతిపని.
 • "నీనాభి జనియించు నిసువు చేబడి గాదె, భువన ప్రచారంబు పొంకపడుట." సాంబో. 4. 21.

చేబదులు

 • లెక్ఖ వ్రాయకుండా తీసుకునే అప్పు.
 • "చేబదు లైనా తేవాలి పది రూపాయలు." వా.

చేబాడిత

 • చేతి బాడిస.

చేబాడిస

 • చేతి బాడిత.

చే బార లిడు

 • వట్టిచేతులు చాపు, అంగ లార్చు.
 • "ఆ బలం బెల్ల సహాయంబు గాక, చేబార లిడినఁ దెచ్చెదరె జానకిని." వర. రా. కిష్కి. పు. 438. పం. 3.

చేబారలు పెట్టు

 • పాఱిపోవు, అంగలార్చు.
 • "మిఱుమిట్లు గొన్న దృష్టులు మిడిచి మన్నీ లెల్ల, బెదరి చేబారలు పెట్టుచుండ." రాజగో. 1. 46.

చేబియ్యము

 • తవుడున్న ముడి బియ్యము. బ్రౌన్.

చేబిరుసులు

 • చేతితో కాల్చే బాణసంచా. బిరుసు లనే వీనిని నే డంటారు. రావి. 5. 61.

చేబుఱ్ఱ లిడు

 • ఒకరక మైన కొమ్మువంటి వాద్యాలను ఊదు. పరమ. 4. 205.

చేబోడి

 • డబ్బు లేనివాడు.
 • "నీడ యించుక లేని చేబోడిజొజుగు." కవిక. 4. 99.