పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/822

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చేతి - చేతి 796 చేతి - చేతి

 • "వాడు పెళ్లాంచేతి కీలుబొమ్మ అయిపోయాడు." వా

చేతిగరలు కనబడు

 • తెల తెలవాఱు.
 • రాయలసీమలో నేటికీ వాడుకలో -
 • 'చేతి గీరలు కనబడే పొద్దున లేచిపోతిని.'
 • 'పరువు నేల పోయేటప్పటికి చేతిగీరలు కనబడినాయి.' అంటారు.
 • "తన చేతి గరలు కనఁబడఁ, జనియెఁ బ్రభావతి రహస్య సదనంబునకున్." శుక. 4. 88.
 • చూ. చేతిగీరలు కనబడు.

చేతిగీరలు కనబడు

 • తెల తెలవారు.
 • "చేతిగీరలు కనబడగానే వెళ్ళరా. సులువుగా వూరు చేరుకుంటావు." వా.

చేతిచమురు భాగవతము

 • దండుగపని.
 • సొంతడబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని చేయు సమష్టి పని.
 • భాగవత మాడించుటకై అగు ఆముదపు ఖర్చు అంతా తా నొకడే భరించడం దండుగే కదా?

చేతిచిలుము వదలు

 • డబ్బు దండుగ అగు.
 • "ఆ వ్యాజ్యంలో దిగితే చేతి చిలుము వదలడం తప్ప నీకు జరిగే ఉపకారం ఏమీ లేదు." వా.

చేతి తీట మాన్చు

 • భుజకండూతి తొలగించు.
 • "కలిగెఁ గదా ! నాకుఁ గదనరంగమునఁ, గలుషంబుతోఁ జేతిగమి తీఁట మాన్ప." ద్విప. భాగ. కల్యా. పు. 147.

చేతి నిమ్మపండు

 • వశవర్తి.
 • "చుట్టాల సురభి రాజుల చేతి నిమ్మ, పండు." బహులా. 5. అ.
 • చూ. చేతిలోని వాడు.

చేతి బంగారము

 • అందుబాటులోని అమూల్య వస్తువు. తాళ్ల. సం. 9. 219.

చేతిబరువు కనుగొను

 • పరాక్రమము రుచి చూచు.
 • "నా చేతిబరువు, గనుఁగొనియెద విపుడ యనియె." భార. కర్ణ. 2. 12.

చేతిబిడ్డ

 • పసిబిడ్డ.
 • చంటిబిడ్డకన్న కాస్త పెద్ద.

చేతిమీదుగా.....

 • పర్యవేక్షణక్రింద, యాజమాన్యముక్రింద.
 • "నీచేతిమీదుగా ఎన్ని శుభకార్యాలో జరిపించావు. ఈ ఒక్క కార్యం కూడా నీచేతిమీదుగానే జరగనీ అని నా అభిలాష." వా.
 • "ఈ ఊళ్లో ధర్మకార్యా లన్నీ అతడి చేతిమీదుగా నడచేవే." వా.

చేతి యదరువ్రేతలు

 • అదురు వేట్లు